Фирма Елина 3.1 ЕООД е лицензирана транспортна компания, създадена от професионален екип с опит в организирането и изпълнението на транспортни услуги, ориентирани към различни групи потребители.

Фирмата е специализирана в изпълнението на пътнически превози по утвърдени транспортни схеми на територията на страната. Елина 3.1 ЕООД е коректен партньор на Столична община, община Горна Малина и община Елин Пелин по сключени договори за превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми за междуградски превози.

Компанията осъществява специализиран превоз със собствени транспортни средства.

Фирмата разполага с широк спектър от различни по капацитет автобуси, които могат да бъдат отдавани под наем, обслужвани от професионални водачи.

Превозвачът гарантира отлично качество на всички видове транспортни услуги, при стриктно спазване на нормативната уредба в областта на пътническите превози, както и оптимално съотношение цена – качество.

We can be sure that a supercar rental is not something that only the rich and famous can have. It has become more affordable and cheap, and companies in Italy such as Noleggio Supercar Milano are making it easier than ever to hire one. You can decide to ride the car for only one day, a week or one month, and the great news is that you pay one time and you are good to go for that period of time. Isn't this something to love?