Фирма Елина 3.1 ЕООД е лицензирана транспортна компания, създадена от професионален екип с опит в организирането и изпълнението на транспортни услуги, ориентирани към различни групи потребители.

Фирмата е специализирана в изпълнението на пътнически превози по утвърдени транспортни схеми на територията на страната. Елина 3.1 ЕООД е коректен партньор на Столична община, община Горна Малина и община Елин Пелин по сключени договори за превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми за междуградски превози.

Компанията осъществява специализиран превоз със собствени транспортни средства.

Фирмата разполага с широк спектър от различни по капацитет автобуси, които могат да бъдат отдавани под наем, обслужвани от професионални водачи.

Превозвачът гарантира отлично качество на всички видове транспортни услуги, при стриктно спазване на нормативната уредба в областта на пътническите превози, както и оптимално съотношение цена – качество.